Jedyny oświęcimianin w ZPAF

Współpracujący z naszą redakcją Ryszard Kozłowski, został niedawno członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest on pierwszym i zarazem jedynym oświęcimianinem będącym członkiem Związku. Do jego grona przyjmowani są fotograficy, którzy poszczycić się mogą profesjonalnym, ciekawym i bogatym dorobkiem fotograficznym oraz osiągnięciami tzw. organizacyjnymi w dziedzinie fotografii. Ani jedna ani druga kwestia nie stanowiła bariery dla fotografika z Oświęcimia.

Ryszard Kozłowski fotografią zajmuje się od prawie 40 lat. Uczestniczył w ponad 160 wystawach krajowych i międzynarodowych (Rumunia, Holandia, Niemcy, Brazylia, Singapur, Hiszpania, Hongkong), jest zdobywcą ponad 70 nagród i wyróżnień. Jest autorem 38 wystaw indywidualnych. Głównymi kierunkami uprawianej fotografii artystycznej są: krajobraz, portret, architektura. Najchętniej z aparatem fotograficznym wybiera się w góry, do których miłość wiąże się zapewne z miejscem urodzenia Ryszarda Kozłowskiego - Zakopanem.

Pan Ryszard jest ponadto aktywnym działaczem społecznym. Jest prezesem miejskiego oddziału PTTK w Oświęcimiu oraz prezesem Klubu Fotograficznego przy PTTK. Przez wiele lat pracował jako instruktor koła fotograficznego przy Technikum Chemicznym. Jego zdjęcia często wykorzystywane były w różnego rodzaju albumach, folderach i innych wydawnictwach.

Jedno ze zdjęć Ryszarda Kozłowskiego, prezentowane Komisji Artystycznej ZPAF

W Polsce na żadnej wyższej uczelni nie ma studiów fotograficznych, a tytuł i zawód artysty fotografika zdobywa się jedynie poprzez przynależność do Związku Polskich Artystów Fotografików. Aby to osiągnąć, wymagana jest opinia któregoś z okręgu Związku oraz rekomendacje dwóch osób wprowadzających, będących zarazem członkami Związku. Jedną z takich osób, które rekomendowały Ryszarda Kozłowskiego, był Paweł Pierściński z Kielc, jeden z najbardziej znanych polskich artystów fotografików. Okręgiem opiniującym był z kolei górski okręg w Bielsku-Białej.

- Po rozpatrzeniu wniosku przez Komisję Artystyczną Związku, dostałem zaproszenie do siedziby głównej w Warszawie, gdzie prezentowałem swój autorski zestaw zdjęć - mówi Ryszard Kozłowski. - Przedstawiłem Komisji cykl czarno-białej fotografii Beskidów.

Część z tych zdjęć można było w maju obejrzeć w Bielsku-Białej, na wystawie przeglądowej członków okręgu górskiego Związku.

- Członkostwo w Związku jest dla mnie nobilitacją i ukoronowaniem dotychczasowych, długoletnich działań - zaznacza Ryszard Kozłowski. - Dla kogoś, kto traktuje fotografikę jak sztukę, jest to najwyższe osiągnięcie. Chcę to teraz wykorzystać, pomagając pasjonatom fotografiki. Wszystkich, którzy się tym interesują, zapraszam do Klubu Fotograficznego przy PTTK Ziemi Oświęcimskiej.

Choć pochodzi z gór, Ryszard Kozłowski swoje życie związał z Oświęcimiem. Jego marzeniem jest zorganizowanie wystawy fotograficznej prezentującej zabytki ziemi oświęcimskiej. Bogaty zestaw takich zdjęć posiada pan Ryszard. Jest to materiał nie tylko o dużych walorach artystycznych, ale głównie dydaktycznych, szczególnie dla młodzieży, która często nie zna bogactwa uroków swej małej ojczyzny.

- Niestety ani Oświęcimskie Centrum Kultury, ani starostwo powiatowe w Oświęcimiu, nie wyraziły zainteresowania na tyle skutecznego, aby można było zrealizować taką wystawę - przyznaje z żalem R. Kozłowski.

AK


Kontakt z redakcją
Strona główna
Przygotowane przez OPAL PG